El Consell Escolar de Sant Quirze del Vallès es converteix en Consell Educatiu

24 Octubre 2018

SantQuirze_Educació360
SantQuirze_Educació360

Després d’un any de treball col.laboratiu d’entitats, col.lectius, centres educatius i ajuntament, el Consell Escolar de Sant Quirze del Vallès s’ha convertit en Consell Educatiu Municipal, el darrer 9 de d’octubre de 2018.

En la seva intervenció, l’alcaldessa Elisabeth Oliveres, va destacar que més enllà d’un “canvi de nom” aquesta decisió respon a la voluntat d’incorporar la resta d’agents educatius del municipi que aporten aprenentatges i oportunitats educatives més enllà de les escoles i l’institut. Maria Domingo, regidora d’Educació, va explicar que aquest Consell vol esdevenir un un espai de relació, debat i treball conjunt entre els diferents agents educatius del municipi. Es tracta de comptar amb un punt de trobada on planificar, implementar i avaluar projectes del Pla Local d’Educació de Sant Quirze.

Pla Local d’Educació de Sant Quirze del Vallés

Precisament, el Consell Educatiu Municipal és una de les accions que contempla el nou Pla d’Educació Local d’Educació, que s’acaba de presentar. El document, realitzat amb el suport de la Diputació de Barcelona, fixa les bases de com ha d’evolucionar Sant Quirze, en l’àmbit educatiu i des d’una perspectiva integradora.

S’ha elaborat com a instrument de política pública amb un objectiu doble. D’una banda, fa un diagnòstic de la situació socioeducativa del municipi. I en segon lloc, proposa els eixos d’un pla de treball d’acció comunitari per al conjunt de la vila, definint els objectius i línies d’actuació prioritàries, tenint en compte les singularitats municipi.

4 etapes educatives

El document s’articula en 4 etapes educatives, la petita infància, la infància i adolescència, la joventut, i l’etapa adulta i gent gran. Des d’aquesta perspectiva, el Pla descriu tota una sèrie de propostes que, després, s’hauran de desenvolupar en un Pla d’Acció.

En l’àmbit de la petita infància, el treball proposa ampliar i adequar espais per aquest col·lectiu, reforçar el treball en xarxa i potenciar el suport a les famílies en la criança. Pel que fa a la infància-adolescència, es destaca la necessitat de coordinar les activitats dins i fora de l’escola per aconseguir una educació integral, reduir l’absentisme i el nombre d’infants en risc d’exclusió social.

Pel que fa al jovent, el Pla Educatiu insisteix en millorar l’oferta formativa post-obligatòria i les especialitats de batxillerat o les oportunitats educatives dels joves sense titulació. També, en aquest àmbit, fa referència a la necessitat de promocionar l’educació per la salut en aquesta franja d’edat.

Pel que fa a l’edat adulta i la gent gran, el Pla destaca la importància dels projectes intergeneneracionals o el tractament dels valors en l’àmbit esportiu, entre molts d’altres.
El document es sotmetrà aviat a aprovació plenària i, a continuació, es preveu iniciar el Pla d’Acció per fer-lo possible.

Educació 360

La visió integral de l’educació és un dels principis educatius en els que es basa el Pla Local Educatiu, entenent l’educació com un fet integrador i transversal i partint de la màxima que tothom és agent educador, d’una manera o d’una altra.

Carles Barba, director de l’Aliança Educació 360, va fer una exposició sobre els fonaments d’aquest nou concepte d’educació i va explicar el recorregut de l’Aliança des del mes de gener, en que es va presentar públicament. En aquest sentit, va posar en valor que Sant Quirze del Vallès hagi estat un dels primers ajuntaments  en adherir-se a l’Aliança i hagi implementat una de les propostes més novedoses al convertir el Consell Escolar en “Consell Educatiu Municipal”.

Després de la seva intervenció es va obrir un interessant debat sobre els horaris i el calendari escolar i la conveniència de plantejar aquesta qüestió en una “lògica 360” i vetllant que cap infant i adolescent quedi al marge de les oportunitats educatives fora del temps lectiu.