Clam per una aposta decidida per l’Educació 360: més recursos per combatre les desigualtats socioeducatives fora l’escola

12 Març 2021

  • Les comunitats educatives locals han donat resposta a la crisi derivada de la Covid-19. Ara cal una aposta ferma per eliminar les barreres d’accés i garantir l’equitat fora l’escola.
  • La jornada anual de l’Aliança Educació 360 ha reunit telemàticament persones de tots els àmbits educatius: regidors i tècnics municipals, mestres i directores de centres, entitats, educadors de lleure, investigadores, i també professionals d’àmbits esportius, artístics i culturals d’arreu de Catalunya.
  • La jornada ha permès reflexionar i fer balanç sobre el paper que han tingut els agents educatius dels territoris per garantir oportunitats educatives per a tots els infants i joves, i sobre com l’educació en pot sortir més forta amb el suport de tots els actors educatius.
  • S’han compartit experiències i recursos d’Educació 360 per conèixer projectes que han aprofitat els recursos locals per enfortir les oportunitats d’aprenentatge tant dins com fora de les aules.
  • “Les ciutats han de ser un actor clau per garantir l’equitat i la qualitat de l’educació de tots els infants i joves.” Bela Shah Spooner i Gislene Tasayco, de la National League of Cities (Washington, DC), han presentat el programa Education and Expanded Learning.
  • L’Aliança Educació 360 compta amb més de 300 institucions adherides i compromeses amb l’equitat educativa fora l’escola.

Les comunitats educatives locals han continuat treballant durant la crisi derivada de la Covid-19 perquè el confinament no esdevingués aïllament per a milers d’infants i famílies i que la pandèmia no fos un parèntesis per l’educació. Per compensar les pèrdues del tancament de les escoles, sobretot s’han impulsat dues iniciatives clau: el disseny i programació d’un estiu enriquit per als infants i joves més vulnerables, i l’aposta per dispositius de suport educatiu perquè cap alumne es quedés enrere.

Els dies 10 i 11 de març, l’Aliança Educació 360 ha celebrat telemàticament la Jornada Anual Territoris 360: comunitats resilients al servei de l’equitat, la trobada referent de professionals, administracions i organitzacions de tots els sectors i àmbits educatius que treballen per impulsar ecosistemes educatius en els seus territoris. “Una de les lliçons que ens deixa la pandèmia és que una educació que no deixi ningú enrere requereix d’una comunitat ben articulada al voltant dels aprenentatges. La idea que l’aprendre es dóna en qualsevol moment i en qualsevol lloc s’ha convertit en una realitat quotidiana per a milions d’infants i adolescents”, explica Fathia Benhammou, directora de l’Aliança Educació 360.

Si et vas perdre alguna sessió o experiència, clica aquí per recuperar els vídeos de la jornada.

“Volem provocar un canvi de mirada i promoure iniciatives que facin possible garantir oportunitats educatives a tots els infants i joves més enllà de l’escola. I celebrem que aquesta visió educativa s’hagi estès i sigui compartida per tants municipis, organitzacions, entitats… de tot el territori”, destaca Albert Quintana, vicepresident de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya.

La recerca indica que les activitats educatives que es fan fora les aules tenen una gran importància per al desenvolupament ple i ric de les persones. De fet, es calcula que un infant de 12 anys amb menys oportunitats educatives fora l’escola ha tingut 6.000 hores menys d’aprenentatge només durant la primària. Però no tots els infants hi tenen accés, i la Covid-19 ha estat un accelerador d’aquesta escletxa educativa entre els que poden gaudir d’aprenentatges fora l’horari escolar i els que no.

Per a molts alumnes d’entorns vulnerables, l’aprenentatge s’ha vist aturat pel tancament de les escoles. Però en molts territoris, l’existència de comunitats resilients va facilitar respostes àgils a les necessitats socioeducatives de molts d’aquests infants i joves. En aquest context, el tancament dels museus, biblioteques, centres cívics, caus i esplais, escoles de música, etc. ens ha recordat el rol crític i complementari que tenen aquestes institucions i la necessitat de considerar-les part essencial de l’educació pública.

“L’educació són les comunitats locals”

Amb les escoles tancades, molts líders municipals, entitats i organitzacions van mobilitzar els seus recursos per respondre a les necessitats de les seves comunitats i garantir la promesa d’una educació de qualitat per a tots els infants i joves (sigui presencialment, en línia o amb un enfocament híbrid).

Però les escoles soles no poden donar resposta a aquests reptes. I no haurien de fer-ho. Aquests reptes comunitaris requereixen de solucions comunitàries. Això implica un nou nivell d’intervencions coordinades que aprofitin i fusionin els recursos locals existents: els entorns d’aprenentatge comunitari.

Bela Shah Spooner i Gislene Tasayco, de la National League of Cities (Washington, DC), han presentat el programa Education and Expanded Learning i han explicat l’experiència de la NLC promovent els entorns d’aprenentatge comunitari. “Diferents estudis estan mostrant que hi ha alumnes que estan tornant a l’escola i han perdut un any d’escolaritat. Necessitem uns ecosistemes educatius que cobreixin i ampliin les oportunitats de tots els alumnes”, ha explicat Gislene Tasayco.

“És clau convèncer els líders municipals de que les extraescolars i els programes d’estiu han d’estar entre les seves prioritats. Els municipis tenen un gran paper per millorar les oportunitats del conjunt de la comunitat”, segons Bela Shah.

La NLC treballen per construir comunitats (ciutats, pobles…) d’aprenentatge amb el lideratge municipal i l’acció col·lectiva dels agents del territori, un clar referent internacional per tots aquells municipis, entitats i organitzacions de Catalunya que treballen per garantir oportunitats socioeducatives a tots els infants i joves.

“Aquesta crisi ens ha activat per garantir l’educació a tots els infants i joves”

Aquest any hem sigut espectadors de com els territoris no només han resistit els cops sinó que han proposat solucions educatives adaptades a cada context. Però l’acceleració sense precedents de desigualtats educatives que ha suposat aquesta crisi requereix una aposta ferma per part de tothom. I, especialment, necessita el lideratge de l’administració local que és qui està millor posicionada per traçar accions significatives i duradores tant dins com fora l’escola.

Fathia Benhammou, directora de l’Aliança Educació 360, ha tancat la Jornada Territoris 360 apuntant els principals reptes, objectius prioritaris i línies d’actuació del moviment, especialment de cara a l’estiu: “Tenim la responsabilitat de desplegar accions i polítiques que garanteixin un #EstiuEnriquit perquè tots els infants i joves aprenguin i es diverteixin.”

“No es tracta de tenir LA gran política que resolgui tots els reptes, sinó de tenir clar l’horitzó i anar implementant mesures que ens portin cap aquí. I moltes de les experiències que hem vist a la Jornada #Territoris360 ens serviran de far i marcaran el camí”, ha destacat Benhmmou.

Perquè per contribuir a fer que els que estan educativament enrere puguin posar-se al dia, cal (i caldrà) impulsar mesures que trenquin les barreres d’accés (econòmiques, culturals, desequilibris territorials) que es donen en el fora escola… que és en definitiva a on es juguen les oportunitats educatives.