City Connects, 20 anys reduint les desigualtats en alumnes vulnerables dels Estats Units

29 Juny 2021

L’entorn familiar i social és clau per al rendiment escolar, ja que tot allò que passa fora de l’escola té efectes en els alumnes. Per això, els infants de famílies desfavorides es poden trobar amb més entrebancs en el progrés educatiu. A més, disposen de menys recursos econòmics per poder millorar el rendiment acadèmic.

Conscients d’aquestes desigualtats, fa 20 anys que el Center for Optimized Student del Boston College va impulsar el programa City Connects, una iniciativa per oferir suport educatiu a alumnes en situació de vulnerabilitat als Estat Units. L’objectiu era justament reduir l’impacte que tenen els condicionants socials en estudiants desafavorits i posar-hi remei amb activitats personalitzades dins i fora de l’aula per millorar el seu rendiment acadèmic, i que es fessin amb entitats i organitzacions de l’entorn.

Des de llavors, el programa no ha parat de créixer i als Estats Units ja hi han participat més de 29.936 alumnes d’una vuitantena d’escoles de deu estats diferents, tant en situació vulnerable com amb necessitats educatives especials. La iniciativa també ha implicat més d’un miler d’entitats i organitzacions, que durant el curs 2018-2019 van arribar a oferir unes 261.000 activitats de suport.

El City Connects ha rebut elogis per totes bandes, especialment per posar els alumnes al centre del progrés educatiu, ja que cada escola que participa al projecte té un coordinador que s’encarrega de valorar quin és el tipus d’ajuda que necessita cada alumne.

L’avaluació es fa amb el professorat del centre, la família i el mateix infant, i té en compte tant aspectes socials, emocionals i familiars com qüestions acadèmiques i de salut. Segons els resultats, es determinen tres nivells de vulnerabilitat: risc mínim, risc lleu o moderat, i risc elevat o greu.

A partir d’aquí, es dibuixa un pla d’acció adaptat a cada alumne que pot incloure des d’activitats de prevenció fins a accions d’intervenció més directa. La idea és que siguin mesures personalitzades que allunyin cada estudiant de la vulnerabilitat social en què es troba i que, al mateix temps, facin millorar el seu rendiment escolar.

Connectar les escoles amb entitats de l’entorn per reduir desigualtats

Les accions es tradueixen en activitats complementàries a dins del mateix centre, amb propostes tant individuals com grupals. També en activitats extraescolars que es desenvolupen en entitats i organitzacions de l’entorn. Per exemple, alumnes interessats en l’art poden acabar participant en projectes artístics que facin entitats de la zona, i alumnes amb necessitats de reforç escolar poden rebre suport d’acadèmies properes.

Una de les grans virtuts del programa és justament aquesta: haver aconseguit connectar centres escolars amb entitats i equipaments del voltant per donar resposta a les necessitats educatives d’estudiants vulnerables. Un altre dels mèrits és el vincle directe que s’estableix entre les famílies i les escoles, ja que gràcies al programa han d’estar en contacte permanent per fer un seguiment constant dels alumnes amb l’ajut del coordinador.

El seguiment que es fa de totes les intervencions educatives també és exemplar. Durant el curs, els progressos de cada estudiant es van anotant en una base de dades en format web que s’anomena Student Support Information System (SSIS) i que permet saber quines accions han funcionat millor i quines altres s’han de repensar.

De fet, les dades revelen que el City Connects és un programa d’èxit educatiu en majúscules, ja que ha aconseguit tenir un gran impacte en escoles nord-americanes considerades de baix rendiment. En xifres, l’alumnat que ha anat a centres on s’implantava el projecte ha acabat obtenint més bons resultats en exàmens estatals de llengua i de matemàtiques que no pas altres estudiants.

Menys abandonament escolar i més bon clima a l’aula

A banda d’una millora en els resultats acadèmics, el programa també ha demostrat que és útil per fer disminuir l’abandonament escolar a secundària, ja que aquest fenomen es redueix al 50% en l’alumnat que ha cursat la primària en escoles on feien el City Connects.

Entre el professorat, la iniciativa també gaudeix de bona acceptació: 9 de cada 10 docents que hi han participat afirmen estar molt satisfets amb el projecte. També destaquen que el fet de participar-hi els ha permès canviar dinàmiques de treball i saber oferir un suport més personalitzat a cada alumne. Fins i tot, admeten que el City Connects ha millorat el clima que tenien a l’aula i també els ha fet generar més empatia cap a l’alumnat.