Citizen Schools, 25 anys preparant adolescents vulnerables per al món laboral

08 Octubre 2021

Tots els infants tenen capacitat per progressar dins l’escola, però no tots gaudeixen de les mateixes oportunitats per a fer-ho amb garanties. Els infants i adolescents vulnerables es troben amb molts més entrebancs que la resta i això fa que després també tinguin més dificultats per accedir al món laboral.

Conscients d’aquesta realitat, el projecte Citizen Schools fa 25 anys que s’encarrega de preparar adolescents vulnerables d’Estats Units perquè tinguin les mateixes eines i habilitats que els altres per incorporar-se al mercat de treball.

El programa es dirigeix sobretot a joves d’entre 10 i 16 anys, ja que és una edat clau perquè els estudiants desenvolupin les destreses del món laboral i perquè s’interessin per al futur professional.

Durant prop de tres mesos, els joves reben a l’escola professionals voluntaris que són experts en temes com la robòtica, les finances, el dret, el disseny gràfic i les matemàtiques, i que els preparen tallers per adquirir habilitats laborals útils i reforçar continguts curriculars de manera pràctica.

Per exemple, un dels tallers es basa en el món del dret i es fa sobretot amb alumnes que vulguin ser advocats o que simplement tinguin interès en temes judicials. Durant deu setmanes, els estudiants reben el suport dins l’aula de persones vinculades al gremi judicial que els fan activitats per aprendre els elements bàsics d’un judici. També els organitzen visites a tribunals de justícia i els ajuden a treballar habilitats comunicatives que els puguin ser útils per dedicar-se a aquest món.

Teoria combinada amb pràctica

L’estructura de tots els tallers acostuma a ser la mateixa: primer hi ha sessions teòriques d’introducció a l’àmbit laboral que es tracta i després es passa a la pràctica. En el cas del taller sobre el món judicial, les primeres classes es destinen a explicar conceptes legals i vocabulari jurídic, així com a fer jocs de rol per posar-ho en pràctica.

Després, i és aquí on sobretot comença la part més vivencial, se’ls proposa un cas real perquè el treballin i en preparin un judici simulat en una sala de vistes autèntica. L’objectiu és que no només analitzin el cas i els agents implicats, sinó que també seleccionin i escenifiquin els rols dels actors que intervenen en el procés.

Però, l’aprenentatge no acaba amb la fi del taller. Després de les deu setmanes de feina els estudiants han d’explicar què han estat fent a altres alumnes del centre, als professors i a la seves famílies. És una sessió que s’anomena ‘Wow’ i on l’alumnat detalla què ha treballat i après, a més de respondre a preguntes sobre el tema.

Així, reforcen les habilitats comunicatives per partida doble: primer amb el que fan al taller i després amb l’explicació de tots els aprenentatges. A més, consoliden els coneixements teòrics adquirits perquè els han d’especificar amb les seves paraules i perquè els han pogut aplicar durant el taller a través de la pràctica.

Menys abandonament escolar

El Citizen Schools és present en més d’una vintena d’estats i cada curs compta amb milers d’estudiants. I és que al llarg d’aquests 25 anys ha demostrat que la dimensió pràctica del projecte implica una millora significativa del rendiment acadèmic dels estudiants participants, que acaben tenint més interès per a tot allò que els envolta i ganes de seguir estudiant.

Això fa que, de retruc, es redueixi el risc d’abandonament escolar entre l’alumnat més vulnerable i que, per tant, els estudiants amb menys recursos no només tinguin més garanties d’accedir al món laboral després d’acabar l’educació obligatòria, sinó que també estiguin més preparats per entrar-hi gràcies a les habilitats específiques que han cultivat amb el projecte.

A més, l’interès que genera la vessant pràctica del Citizen Schools fa que molts adolescents vulnerables que fins llavors no s’havien plantejat accedir a la universitat també s’interessin per entrar-hi –sobretot a carreres tècniques– i que alguns també es plantegin anar cap a la formació professional.

Un exemple de cohesió social

La clau de l’èxit del Citizen Schools es basa sobretot en els voluntaris, que durant tot el projecte són a l’aula donant suport a l’alumnat i que també ofereixen sessions pràctiques fora del centre. Però, no només són una figura important per als estudiants, sinó també pels mateixos professors, ja que també els donen un cop de mà i els ajuden a què la formació dins l’aula sigui més pràctica i millori.

De fet, una de les coses que més valoren els alumnes que participen al projecte és justament això: treballar qüestions connectades amb la realitat i el món laboral. També aprecien que es tinguin en compte els seus interessos a l’hora d’elaborar els tallers i que se’ls engresqui a participar-hi.

L’altre factor que explica el triomf de la iniciativa és la relació de cooperació que s’estableix entre els centres escolars i el món professional i empresarial. Per exemple, hi ha una fundació anomenada AmeriCorps que s’encarrega de reclutar les persones voluntàries i una altra, amb el nom de Biogen, que aporta la seva experiència en matèries tecnològiques i científiques: les conegudes com a STEM.

També hi ha moltes empreses i entitats, sobretot properes als centres on es desenvolupa el programa, que aporten el seu gra de sorra i que contribueixen a què el Citizen Schools també sigui un exemple modèlic de cohesió social.