Cities of Learning, un programa que premia i obre a tothom les activitats extraescolars

18 Juliol 2022

L’aprenentatge fora de l’escola és fonamental per obtenir habilitats que ajudin els infants i joves a desenvolupar-se en societat. És el que es coneix com a life skills, habilitats per a la vida. Sovint, però, no tothom té accés a activitats extraescolars que permetin desenvolupar-les i això genera bretxes educatives.

Per aquest motiu, diverses ciutats d’Estats Units i del Regne Unit fa anys que implanten el programa Cities of Learning, un projecte que fa xarxa entre diferents agents d’una mateixa ciutat per oferir un ampli ventall d’activitats extraescolars que sigui accessible a totes les butxaques. L’objectiu és tancar la bretxa que es produeix entre els infants que poden accedir a activitats extraescolars i els que no amb la voluntat que tothom disposi de les mateixes oportunitats educatives sigui quina sigui la seva condició socioeconòmica.

Així, la iniciativa aplega diferents agents d’un mateix territori com, per exemple, centres educatius, entitats i empreses que ofereixen activitats extraescolars assequibles a través d’una pàgina web comuna. Cada entitat té llibertat per dissenyar les seves activitats extraescolars. L’única condició és que segueixin una metodologia comuna i que les propostes s’adaptin als interessos i a les necessitats dels infants de la zona, ja que també es busca que els participants puguin accedir a itineraris formatius personalitzats.

La iniciativa també és lloable perquè permet acreditar els aprenentatges adquirits a cada activitat extraescolar. I és que, en finalitzar amb èxit cada proposta, l’alumne rep una espècie d’insígnia digital que demostra què ha après i l’habilitat que hi ha desenvolupat.

La insígnia també reflecteix qui ha organitzat l’activitat, qui l’ha certificada i què ha fet exactament l’infant o jove per obtenir-la. D’aquesta manera, s’obté una acreditació completa que no només és útil per reconèixer la feina feta, sinó que també serveix com a carta de presentació en altres entorns com la universitat i el mercat laboral.

Aquesta acreditació, però, no és una certificació convencional com podria ser un títol acadèmic, sinó que es tracta d’insígnies que es poden ampliar amb el temps a mesura que l’infant o jove va fent més activitats extraescolars.

L’experiència del Regne Unit i dels EUA

La clau de l’èxit de la iniciativa és justament l’entramat que es crea entre diferents entitats d’una mateixa ciutat per generar un ecosistema d’aprenentatge col·laboratiu en què els infants i joves puguin tenir accés a una oferta d’activitats extraescolars variada i unificada, ja que tot i que les activitats puguin canviar en funció dels agents de cada zona, sempre hi ha una organització centralitzada.

Al Regne Unit, per exemple, el Cities of Learning es desenvolupa a àmbit nacional sota el paraigua de la RSA, una societat històrica de referència que lidera projectes, programes i recerques que promoguin un canvi social. També hi participa Digitalme, una organització experta en el desenvolupament de credencials digitals que s’encarrega del disseny de les insígnies i també de la plataforma web. A més, la iniciativa té el suport de nombroses organitzacions britàniques de referència com la Further Education Trust for Leadership (FELT), la City and Guilds i la Ufi Charitable Trust.

De moment, el programa ja funciona a ciutats com Manchester, Liverpool i Plymouth. L’objectiu és que es cada vegada compti amb més localitats britàniques com ja passa als Estats Units, on el programa va arrencar primer i ja té més d’una desena de ciutats adherides. De fet, un dels indrets on el Cities of Learning ha funcionat millor és a Chicago, on des del 2013 més de 55.000 infants i joves que hi han participat han obtingut més de 88.000 insígnies emeses per una vuitantena d’organitzacions de la ciutat. El programa també ha comptat amb la implicació de 700 centres educatius.

Una altra de les localitats on la iniciativa ha tingut èxit és a Dallas, on sobretot el programa es fa durant les vacances d’estiu per evitar el conegut com a summer gap. En aquesta ciutat, la iniciativa compta cada edició amb més de 34.000 infants i joves, la majoria d’entorns desafavorits, i emet unes 37.000 insígnies procedents de les més de 400 fundacions i empreses que hi estan vinculades.

Més vincle entre l’escola i les activitats extraescolars

De fet, un dels èxits del Cities of Learning és justament aquest: crear una xarxa col·laborativa i cohesionada entre diferents agents educatius d’un mateix territori i fer-ho amb l’objectiu comú d’oferir activitats extraescolars de qualitat a tota la població de la zona.
Un altre encert ha estat reconèixer el paper educatiu de les activitats extraescolars i connectar-les amb tot allò que s’aprèn a l’escola. I és que l’ús d’insígnies ha permès dotar de valor l’educació no formal i que aquesta es tingui en compte en entorns com l’escola, les universitats i el mercat laboral.

Promoure l’accés dels infants i joves a activitats extraescolars també ha estat altament beneficiós per desenvolupar no només les anomenades life skills, cada vegada més valorades en el mercat laboral, sinó també perquè ha permès l’alumnat descobrir els seus interessos i ampliar la formació rebuda dins l’escola. A més, el fet que siguin insígnies ampliables, també ha estimulat la formació continuada i ha fet entendre a l’alumnat participant la importància de formar-se contínuament al llarg de la vida.