ZER Baridà-Ballia

03 Juny 2019

L’ENTORN COM A ACENT D’APRENENTATGE. PERMEABILITZEM-NOS

Quins aprenentatges hem tret del procés i com aquests aprenentatges lliguen i poden millorar el projecte que hem presentat a la crida?

A la ZER Baridà-Batllia hem après molts aprenentatges que ens han enriquit la nostre primera percepció i necessitat de formar part d’aquest Projecte, per tal de millorar i adequar el mateix que teníem des d’un punt de partida. Aquests, els resumim i intentem sintetitzar bàsicament en sis punts:

a) Aprendre a COMPARTIR allò que fem a com a nexe amb la comunitat educativa:

Creiem que no ens falten més activitats en el dia a dia de l’escola, doncs ja realitzem multitud d’activitats, sinó en obrir totes elles ala comunitat educativa que ens envolta. Així doncs i a tall d’exemple, podem aprofitar l’activitat de PROJECTERIUS on analitzem els rius que ens envolten i on aprenem de la fauna i flora que hi ha, per a poder-ho fer conjuntament amb les famílies i així aprendre i conscienciar entre tots de la necessitat de mantenir uns ecosistemes rics i cuidats.

La idea doncs és deixar-nos acompanyar per la comunitat educativa en les diferents activitats i establint un calendari i unes enquestes de satisfacció, veure quina és la opinió que els genera, el resultat educatiu que els aporta i el valor social que se’n deriva.

b) Aprendre a UTILITZAR els espais comuns per a millorar la relació de pertinença al grup.

La ZER Baridà-Batllia està formada per 5 escoles en 4 municipis i això dificulta els espais de trobada i de sentiment de grup. Amb aquest aprenentatge el que volem posar en valor, es que el nostre alumnat, professorat i comunitat es senti quelcom més que part de la seva escola, que sigui part d’un tot i que aquest tot, per a poder esdevenir important i exemple ha de realitzar tasques motivants, obertes i inclusives per tal que tots i totes ens sentim partícips.

Els dijous de Currículum Comú, on ens trobem tots els infants ens han de servir per establir uns projectes de cohesió, de col·laboració i d’entorn. Tal i com ja s’està duent a terme, cal que els infants, ja si a través de programes com Apadrinem el nostre patrimoni o de projectes com ART Virtual, apropem l’entorn immediat i els fem part del mateix. Els infants han de sentir que allò és part de la seva vida, que no són restes, espais naturals, construccions que són història, sinó que els fan ser especials.

Un clar exemple és el coneixement de la mina de Sanavastre (3km de l’escola Sant Serni). Aquest espai natural d’especial valor mediambiental, i que ha estat inici d’una exploració i investigació per part de tot l’alumnat de cicle mitjà i superior de la ZER. A partir d’aquí s’han derivat noves possibilitats, curiositats i possibles futurs reptes, educatius, socials i comarcals. (ruta de les mines de Cerdanya)

c) Aprendre a OPTIMITZAR el temps:

La ZER vol establir uns horaris adequats a les necessitats de totes les 5 escoles. Per a poder compartir els recursos. Això suposa establir uns horaris flexibles per tal de poder  realitzar les accions proposades. No es tracta doncs solament de pensar en escola per escola, sinó en poder compartir i realitzar moments comuns. Per exemple, quan els agents rurals estan fent una exposició sobre les aus autòctones en una escola, aquesta es pot realitzar en el mateix moment per a tots els grups interessats “in steraming”.

Això ens portaria també a poder obrir les activitats a tots els grups, a tots els interessats/des i fins i tot a treballar en línia sobre un projecte compartit per més d’un grup.

d) Entorn entès com a  font de coneixement i no com a font de dificulta

La ZER es troba ubicada a la Cerdanya, amb accessos molt complexos i que en alguns casos (nevades) ens dificulten als mateixos mestres i famílies poder arribar a les escoles o en altres casos no poder disposar d’espais aptes i amb facilitats per a poder realitzar les mateixes classes.  (espai per fer educació física, aula de música, espai de robòtica). Tot això fa que s’hagin de desenvolupar noves possibilitats i ser molt flexible en els plantejaments i programacions. Un exemple, és disposar i acordar amb els ajuntaments o entitats d’espais on fer-ho (sales municipals, espais privats, sales compartides, etc) per a poder-ho realitzar de forma adient.

Cal fer un canvi en la forma en què es viu i es veu l’entorn que ens envolta i saber-lo gaudir i fer que els infants i les famílies ho facin també. Convidar a les famílies a la setmana Blanca, fent un petit curs per aquells/es que no han esquiat mai, muntar una sortida amb raquetes per tal que coneguin la muntanya, la valorin i fer-los conscients del valor afegit que té.

e) IMPLICACIÓ dels altres agents externs a l’escola/ZE

La ZER es qüestiona com poder abraçar les altres entitats en el sí de les escoles o en altres espais compartits. Així, es vol introduir l’entrada del món empresarial (petits empresaris, cooperatives de la zona, noves feines, investigadors) en el dia a dia dels infants. Cal que els nens i nenes tinguin altres exemples més enllà dels típics i tòpics. Cal despertar els seus interessos menys coneguts, alhora que explicar les possibilitats i oportunitats que hi ah a ala comarca.

Un exemple evident, serà l’entrada d’artistes locals a l’escola, les seves possibilitats i oportunitats per Cerdanya i Pirineu i la possibilitat de créixer i viure d’allò que els agrada.

Un cop enumerades les sis característiques que hem anat copsant, fruit de la relació amb els altres centres, de les aportacions dels ponents i de la mateixa reflexió interior, es deriva la conclusió que aquest ha de ser un Projecte obert i permeable a totes les entrades i sortides establertes, moldejable a les noves possibilitats, però amb uns objectius i horitzons clars, doncs hem de concebre la comunitat com el motor del nostre aprenentatge.

Creiem que la permeabilitat ha de ser la bandera del nostre projecte, doncs és aquesta característica la principal impulsora de l’intercanvi d’experiències, de la col·laboració entre agents, de la implicació de tots i d’una visió conjunta del que esperem com a societat i per tant, del que volem i volen els nostres infants, fent-los conscient sempre, de la necessitat d’assolir els objectius d’una forma justa, equitativa i sostenible.

La ZER és el conjunt de 4 municipis, 5 escoles, 70 famílies i una comarca. Cal intentar que tots i totes es sentin partícips i orgullosos de formar-ne part. La ZER alhora, es diu Baridà-Batllia i són aquestes dues zones les que hem de fer estimar i valorar a la comunitat que ens confegeix.

Podeu descarregar la fitxa aquí.

Podeu descarregar el pòster aquí.

Podeu consultar la informació del centre aquí.