L'Educació Global: les nostres portes són obertes

03 Juny 2019

INS Josep Lladonosa

L’EDUCACIÓ GLOBAL:LES NOSTRES PORTES SÓN OBERTES

El procés de la Crida de Centres Educatius 360 ens ha permès prendre consciència dels punts forts i febles de la nostra pràctica en referència a l’atenció a la diversitat del nostre alumnat i de l’obertura del centre
a l’entorn i de l’entorn al centre. Portem uns quinze anys sent un centre educatiu dinàmic impulsat, sobretot, per un pla d’entorn que ens va empènyer ambmolta força i que va fer que ens plantegéssim les
relacions entre els agents que formen part de la textura de la comunitat educativa, les necessitats de l’alumnat, buscant el màxim d’equitat, i la connexió amb un entorn privilegiat ja que el nostre centre està envoltat
d’entitats susceptibles a col·laborar i a establir ponts educatius. Gràcies al dinamisme del pla d’entorn es van establir una sèrie d’activitats que han tingut continuïtat fins al present. El procés de la Crida ens ha permet analitzar com estant funcionant i com les podem millorar. Ens va ser molt útil i reveladora la xerrada del Jordi Collet sobretot en referència a la cura i qualitat de les activitats extraescolars que oferim a l’alumnat ja que sovint, per una qüestió econòmica, les persones que les imparteixen potser no tenen la millor formació i no es té prou en compte les seves inquietuds i necessitats. Es per això que vam realitzar una dinàmica on representants de cada curs, en aquest cas van ser els delegats i sots delegats, se’ls demanava que reflexionessin, en grups, sobre allò que el centre els oferia i allò que els agradaria que els oferís. A partir d’aquí la idea es que aquests representants comparteixin amb els seus respectius grups aquestes idees i recollir-ne les que surtin de cada grup classe per, finalment, tornar a reunir als representants per una posada en comú i acabar de dibuixar quina hauria de ser l’oferta d’activitats escolars i extraescolars pel curs vinent. Una altre aspecte que volem treballar és com mantenir les activitats i relacions que ja tenim consolidades amb algunes entitats, com fer camí amb d’altres amb les que hem començat a treballar i com establir relacions amb entitats que hem identificat com a interessants pel nostre projecte. Ens va ser molt útil la malla en forma de teranyina que se’ns va proporcionar per visualitzar-ho millor. Ens vam adonar que en molts casos la relació del centre amb aquestes entitats es limita només a una ocupació de l’espai però no hi ha un intercanvi real, no hi ha una simbiosi. Per tant, una dels reptes es optimitzar aquesta malla.

Finalment, les activitats ApS prenen cada vegada més força dins les activitats que es fan al centre. La xerrada del Jordi Collet ens va fer veure que haurien de ser presents a tots els cursos de l’ESO i Batxillerat, ja que, actualment, estan més aviat concentrades al nivell de 3r d’ESO. El feedback que ens donen els alumnes d’aquest curs en referència a aquestes activitats és molt positiu i enriquidor i això ens ha fet veure que el nostre centre hauria d’apostar per dissenyar una bon projecte d’entramat d’activitats ApS que fos de caire més aviat transversal entre la comunitat educativa dins del centre i fora del centre. Som conscients que hem rebut molta informació interessant per part de tots els ponents i que crida a la reflexió de molts aspectes que identifiquem al nostre centre com aspectes a treballar, en alguns casos inclús profundament. Seria ideal poder tenir-ho tot en compte i treballarho però de moment ens volem centrar en les accions que hem exposat anteriorment. Estem molt il·lusionats perquè pensem que si els millorem i estructurem bé veurem els resultats en els nostres alumnes i aquest és el nostre motor. Voldríem acabar agraint l’ajuda rebuda i l’acompanyament i desitjant sumar.

Podeu descarregar la fitxa aquí.

Podeu descarregar el pòster aquí.

Podeu consultar la informació del centre aquí.