Fem xarxa, tots sumem!

03 Juny 2019

Escola Enric Grau Fontseré

“Fem xarxa, tots sumem” és més que un lema dins el nostre ideari d’escola, la qual actualment està vivint una situació de transformació, canvi i innovació intensa. De manera que adherir-nos al projecte CRIDA360 ha estat una oportunitat per vehicular un repte que com a escola en aquest moment ens plantejàvem: obrir més l’escola a l’entorn i comunicar-nos amb la Comunitat, l’Entorn i el Territori de manera més plena, establint diàlegs i col·laboracions, fent-nos  més  permeables  al  que  es  fa  al  nostre  voltant  més  proper, maximitzant-ne el potencial educatiu i les oportunitats per accedir-hi i gaudir-les de manera comunitària… De fet formar part de la CRIDA360 ha estat un catalitzador per dinamitzar idees que ens marcaven en aquesta tendència; i que ara, després d’aquest procés d’aprenentatge, reforcen un rumb i un sentit més ferm.

I és que l’hem viscut com una oportunitat per enriquir-nos, enxarxar-nos, comunicar-nos  amb  el  territori,  la  seva  gent,  els  seus  talents,  i  saber-ne extreure el seu potencial d’aprenentatge en benefici del nostre alumnat. Un alumnat que hem de concebre i educar des d’un prisma, des d’una òptica humana, empàtica, que aspiri a una personalització dels aprenentatges amb majors garanties. Sumant mirades, sensibilitats, talents, recursos, esforços… Multiplicant les garanties per aspirar a una Educació que vetlla per donar valor a l’equitat i la veritable igualtat d’oportunitats sense exclusions… I per aquest gran repte, necessitem un gran equip més enllà de l’escola; necessitem crear ponts de diàleg, d’intercanvi d’experiències, de col·laboracions dins i fora de l’escola i no només de manera puntual, sinó amb intenció d’engrandir, poc a poc, aquesta manera d’entendre el territori, des d’una concepció sistèmica de l’entorn on cada peça del gran engranatge que educa esdevé més que necessària. Perquè compartim fermament que:

“Para educar hace falta una tribu entera” Jose Antonio Marina

I de la interiorització d’aquestes idees clau (interioritzades després del procés formatiu que ha suposat la CRIDA360), sumades a les iniciatives que ja s’han anat realitzant al centre (algunes de les quals han passat a ser ja innovacions institucionalitzades) ens hem plantejat nous reptes de tarannà innovador i fins i tot   un   tant   “revolucionari”   per   multiplicar   el   nostre   potencial   educatiu revaloritzant el capital social, cultural i humà de la nostra realitat, singularitat i caràcter propi com a escola, Comunitat i Entorn… Connectant-nos amb els nostres companys/es de viatge més propers: el nostre alumnat, les seves famílies, l’AMPA, l’Ajuntament, el seu ric i emprenedor teixit associatiu i sociocultural altament educatiu.

És ara que veiem amb més claredat iniciatives potencials que podríem anar desplegant al nostre territori, sempre enxarxant-nos, sumant i multiplicant experiència educatives i enriquint-nos com a Comunitat.  I és que, com s’ha esmentat, abans d’iniciar aquest procés formatiu ja promovíem col·laboracions, experiències, sortides, contactes… Però, donada la necessitat de seguir avançant i aprofundint en aquestes experiències altament educatives (obrint l’escola a la Comunitat i creant ponts d’interrelació i creixement recíproc) veiem amb major urgència la necessitat de CREAR UN ESPAI on canalitzar aquesta voluntat, la qual ha de ser inclusiva a nivell local, aglutinant tot el teixit susceptible de ser enxarxat, connectat i sobretot compartit i viscut…

D’aquí   que   concebem   com   una   acció   prioritària   crear   EL   CONSELL MUNICIPAL D’EDUCACIÓ, amb la coresponsabilitat del Consistori (ja en converses per adherir-se com a municipi a la Crida) i la complicitat de les associacions, entitats, clubs, grups, etc… Que des de la seva acció puguin i vulguin enriquir-nos i sobretot vetllar per apropar experiències més enriquidores i significatives al nostre alumnat i a la comunitat. On cada entitat o col·lectiu SUMI, i tots aprenguem, ens enriquim del fet de COMPARTIR i millorem l’EDUCACIÓ DEL NOSTRE ALUMNAT.

És amb aquest objectiu, sempre a l’epicentre de la nostra acció, que des de l’Escola pensem que seria clau reforçar un dels clars pilars de la Comunitat Educativa: la FAMÍLIA, sent aquest un dels àmbits que des del nostre projecte es prioritza. Apostant per la CREACIÓ D’UN ESPAI PROPI PER A LES FAMÍLIES, on reunir-se, formar-se, compartir experiències amb altres famílies, recuperar l’Escola de Mares i Pares, integrant-les de manera més activa al nostre centre… Reconeixent i reforçant el paper clau que juguen en la vida del nostre alumnat i la necessitat de coresponsabilitzar-nos fermament i avançar plegats.

Serà, doncs, a partir d’aquests dos grans eixos d’acció que esperem desplegar futures accions concretes a coordinar i programar amb tots els agents habituals amb els que durant anys hem estat col·laborant, tot esperant implicar el màxim d’agents socioculturals del territori i alhora creant noves sinèrgies compartint noves mirades de col·laboració, cooperació i coresponsabilització, on cada ENTITAT sigui una PEÇA clau del nostre ENGRATGE, on sumar esforços ens MULTIPLIQUI per millorar la nostra qualitat educativa, on ens sentim més COHESIONATS com a territori i on l’ALUMNAT sigui el beneficiari de la nostra tasca.

D’aquí que des de l’escola apostem per impulsar un treball d’ORIENTACIÓ  en “pro” de la PERSONALITZACIÓ de l’Educació amb mesures concretes des de l’acció tutorial i la co-tutorització. Una ORIENTACIÓ al servei  de l’EQUITAT i la IGUALTAT D’OPORTUNITATS que, treballant en xarxa, ens permetrà guanyar en majors garanties per apropar recursos comunitaris de manera INCLUSIVA vetllant  perquè  les  situacions  socioculturals  de  partida  no  condicionin  de manera determinant els circuits educatius, les experiències educatives (a nivell formal, no formal i informal) que pugui experimentar, viure i interioritzar cadascun i cadascuna dels i les nostres alumnes…

Dedicant cura i esforços perquè una de les PRIORITATS del CONSELL MUNICIPAL  D’EDUCACIÓ  vetlli  perquè  cada  alumne/a  tingui  garantides opcions   i   oportunitats   per   desenvolupar-se   de   manera   integral,   plena, saludable, sense menystenir el pla socioafectiu, comunitari i cultural necessari pel ple desenvolupament de tot infant, MAXIMITZANT les oportunitats d’equitat no només des de l’Escola sinó des de la Comunitat, el territori i la seva gent. De manera que la ORIENTACIÓ i la CONVIVÈNCIA esdevindran eixos clau (buscant sistemes de beques, ajuts per garantir el dret als itineraris personalitzats de qualitat dins i fora de l’escola, i horaris (enxarxant de nou espais horaris lectius i no lectius i experiències de lleure i cultura enriquint les de caire més pedagògic), continuar amb el projecte NATURESCOLA vinculant també la mirada més sostenible i de conservació dels espais naturals amb l’ajuda de la Reserva Natural, el Grup de Natura Freixe i el Camp d’Aprenentatge de Flix. Seguint també amb les experiències que ens ofereixen la gent gran (llar de jubilats i residència de gent gran) i integrant-les dins l’horari lectiu.

Amb accions concretes, promogudes des del CONSELL MUNICIPAL D’EDUCACIÓ on es detectin necessitats, es co-creïn solucions compartint reptes  i  s’aportin  respostes  organitzatives,  convenis  i  col·laboracions  de manera planificada, des d’aquest espai com a centre de planificació estratègica des d’on actuar de manera compartida i comunitària: enxarxats, sumant treballant des d’un enfocament de pla estratègic d’entorn, de territori i COMUNITAT on cada peça compta, fem xarxa, tots sumem!

Podeu descarregar la fitxa aquí.

Podeu descarregar el pòster aquí.

Podeu consultar la informació del centre aquí.