Projecte Integral per l'èxit educatiu

03 Juny 2019

Concepción Arenal

PIEE: PROJECTE INTEGRAL PER A L’ÈXIT EDUCATIU

Des del curs 2013-2014 la nostra Escola Concepción Arenal ha implantat, juntament amb la propera Escola Eduard Maquina, el Projecte Integral per a l’Èxit Educatiu (PIEE), que ha servit per millorar en aspectes com l’equitat social, garantint que tot l’alumnat dini a l’escola i participi a les activitats de tarda, i fomentant un model d’educació a temps complet. Amb aquest objectiu, la jornada lectiva es desenvolupa al llarg dels matins fins al migdia i el servei i l’espai de menjador són una activitat educativa que l’equip de mestres compartim amb l’alumnat i afavorim la seva participació en les activitats de tarda que, tot i que són fora de l’horari lectiu, estan integrades en el nostre projecte educatiu (artístiques, teatre, ràdio, cant coral, escacs, esports, piscina, projecte MUSE i circ).

A l’escola aprofitem tots els recursos de l’entorn per continuar oferint activitats i tallers per  garantir oportunitats educatives al nostre alumnat: el projecte Menja Llibres (Biblioteca Ramon d’Alòs), el programa Èxit amb l’Institut Barri Besòs, l’Espai Educatiu de la Creu Roja i el projecte d’aprenentatge de les llengües àrab i urdú.

A més, participem amb el programa Convivim esportivament del CEEB, oferint activitats també esportives els divendres a la tarda.

Tot aquest projecte està liderat per l’equip directiu i l’equip educatiu, però des de fa temps el nostre repte és: COM FEM D’AQUEST PROJECTE, UN PROJECTE DE BARRI PERMEABLE AL TERRITORI I A LES ENTITATS EDUCATIVES, ESPORTIVES, SANITÀRIES, DE LLEURE… QUE HI TREBALLEN.

Així doncs ens vam apuntar a LA CRIDA, amb la il·lusió, l’esperança i el convenciment que compartir amb experts i amb altres centres el nostre projecte ens ajudaria a tenir una mirada des de fora que ens podria ajudar a millorar-lo.

De tot aquest procés els aprenentatges  que hem tret:

 • Referent a Jornades escolars: (Ponència Elena Sintes)

– Activitat  “Ens  despertem”.  Començar  el  dia  amb  una  activitat  de moviment, dinàmica per “despertar” el dia.

 • Referent a la participació de les famílies: (Ponent Jordi Collet)

– La importància que les famílies tinguin un ESPAI FÍSIC a l’escola, un lloc de trobada per a elles.

– Democratitzar l’escola. Implementar el rol de delegats/des d’aula i donar- los un paper amb el qual prenguin  algunes decisions.

 • Referent  a  la  Personalització  i  itineraris  d’aprenentatge:  (Ponència Moisès Esteban)

– L’ecologia de l’aprenentatge: Ens cal saber: Què, com, quan i amb qui aprenen els nostres alumnes? D’aquesta manera serem capaços de personalitzar els seus aprenentatges:

 • Referent al Projecte Educatiu Trinitat Nova:

– Hem descobert la figura del DINAMITZADOR ESCOLAR, com un perfil professional que ens seria de gran utilitat per ajudar-nos a portar a terme el nostre repte.

Els aprenentatges que lliguen amb el nostre projecte:

 • Connectar, integrar i enriquir els temps i espais lectius i no lectius des del centre educatiu (Elena Sintes): Ens reafirma el nostre projecte, ja que hem tingut en compte els 4 principis que anomena.
 • Connectar    l’activitat    lectiva    i    no    lectiva    promovent    itineraris d’aprenentatge personalitzats. (Moisès Esteban). Durant l’horari no lectiu (temps de lleure), especialment, proposem diferents itineraris d’aprenentatge als nostres alumnes, de tal manera que aquests parteixin dels seus interessos, objectius i necessitats, fent que assumeixin la responsabilitat del seu aprenentatge. L’adult l’acompanya i vetlla per l’enriquiment de la seva trajectòria personal d’aprenentatge.
 • Referent a la participació de les famílies: (Ponent Jordi Collet)

– En els últims anys, la implicació i l’espai que el centre dóna a les famílies ha anat augmentant. De participar, només, de forma passiva assistint a un espectacle, hem passat a instaurar: les trobades de famílies a P-3 uns divendres al llarg del curs, l’espai familiar a 1r un dia a la setmana durant el 2n i 3r trimestre, fer català per a mares en horari lectiu, celebrar el Dia de la dona amb la participació activa de les mares a les aules, col·laboració de les famílies a les festes aportant plats fets per elles, disfresses fetes a casa, en l’elaboració del Pla de convivència…

 • Jornada d’experiències educatives:

– L’experiència d’una escola del Consell comarcal del Moianès ens ha fet veure el potencial i la força  que té en el nostre centre l’espai educatiu del menjador.

– L’experiència del CEE Baix Llobregat ens lliga amb el nostre projecte Convivim esportivament del CEEB, on, a part del fet de guanyar un partit, hi ha un 3r temps on es treballen els valors de respecte, cooperació, resiliència, solidaritat, una actitud digna tant en la victòria com en la derrota,.. tant de jugadors com pares i mares.

 • Diàleg sobre personalització de l’aprenentatge (Coral Regí)

– Referma  el  nostre  repte  d’implicar  les  entitats  del  territori,  treballar juntament, fer projectes educatius junts. Per això, ens plantegem incorporar als nostres claustres (bimensualment) persones referents de totes les entitats del territori amb les quals treballem conjuntament per millorar els aprenentatges dels nostres alumnes. Així podem donar resposta conjunta a les necessitats, no amb activitats puntuals, sinó amb un projecte comú.

Els aprenentatges que milloren el nostre projecte:

 • Referent  a  la  Personalització  i  itineraris  d’aprenentatge:  (Ponència Moisès Esteban)

– Ens cal millorar els itineraris personalitzats, sobretot, en l’horari lectiu. Més implicació de l’alumne en els seu procés d’aprenentatge partint dels seus interessos, passions, objectius i necessitats.

 • Referent a la participació de les famílies: (Ponent Jordi Collet)

– Ens cal continuar millorant amb la participació de les famílies, buscant més espais de trobada (temps i lloc), donant a les famílies un paper més de decisió i de protagonisme.

 • Diàleg sobre personalització de l’aprenentatge (Coral Regí)

– Ens cal una millora  en la personalització de l’aprenentatge. Ens cal buscar estratègies d’aula, de centre, de territori i finalment de l’Administració.

– Cal implicar més les entitats per tal de compartir un projecte de barri, i no només fer activitats puntuals

CONCLUSIONS:

El nostre projecte ha d’anar creixent. Hem d’aprofitar totes les oportunitats que ens ofereix el barri, per aconseguir un bon entorn d’aprenentatge.

Alhora, la nostra escola ha de ser un motor de canvi social en el territori. Volem aconseguir l’equitat, la transformació educativa, crear entorns d’aprenentatge i, sobretot, tenir cura del benestar i la salut dels nostres alumnes i de tot l’equip educatiu.

En zones tan desafavorides com la que ens trobem, calen projectes compartits i potents que afavoreixin el desenvolupament del teixit associatiu.

Per exemple, si el centre excursionista del barri desenvolupés les seves activitats dins del nostre projecte, sembla lògic que, part d’aquest alumnat hi continués vinculat un cop finalitzada la primària.

Podeu descarregar la fitxa aquí.

Podeu descarregar el pòster aquí.

Podeu consultar la informació del centre aquí.