Busquem un/a cap de gestió del coneixement i projectes educatius de l’Aliança Educació 360

26 Octubre 2018

oferta_coneixement_educació_360

Ref. “Cap de gestió del coneixement i projectes educatius”

Iniciativa on s’inscriu el lloc de feina

El lloc de treball s’inscriu en el projecte L’Aliança Educació 360. Educació a temps complet impulsada per la Fundació Jaume Bofill, conjuntament amb la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica (FMRP) i l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona.

L’Aliança Educació 360 té com a objectiu generar un canvi en els propers anys per tal que el model educatiu del país promogui i integri les oportunitats educatives que avui es troben fora del sistema reglat. Es tracta de connectar aquestes oportunitats entre elles i amb els centres educatius i que això es faci amb equitat i sense exclusions.

La proposta planteja vincular i connectar al món de l’educació, els aprenentatges que es produeixen en àmbits temàtics diversos: esportiu, artístic, lúdic, lingüístic, el de la comunicació, l’audiovisual, tecnològic, científic, cultural, social…

Descripció del lloc de treball

La responsabilitat de la gestió del coneixement dins l’Aliança suposa identificar, capturar i sistematitzar coneixement sobre l’Educació 360 i convertir-lo en productes útils (guies, rúbriques, materials diversos i espais de formació) pels diferents agents educatius.

La gestió del coneixement té a veure amb extreure els aprenentatges i els valors educatius associats als àmbits temàtics descrits i dissenyar projectes i metodologies per a poder-los aplicar en diversos entorns, com l’escola, entitats, ajuntaments…

Busquem una persona amb capacitats per desenvolupar principalment aquestes funcions i integrar-se en la dinàmica i tasques generals l’equip de treball de l’Aliança Educació 360. El lloc de treball depèn directament del Director de l’Aliança Educació 360 i estarà incorporat a la Fundació Jaume Bofill.

Informació de la iniciativa: https://www.educacio360.cat/

Responsabilitats

Entre les tasques principals a desenvolupar es troben:

 • Conceptualitzar guies, rúbriques i altres materials útils per la comunitat educativa
 • Detectar equips idonis per produir-los, fer-ne el seguiment i supervisar la qualitat i execució dels materials
 • Dissenyar processos de creació i difusió del coneixement: seminaris, webinars, grups de treball, actes, jornades…
 • Elaborar metodologies d’acompanyament i assessorament per implementar l’Educació 360 en àmbits diversos (ajuntaments, centres educatius, entitats…)
 • Dinamitzar comunitats d’experts entorn temàtiques específiques

Perfil i competències

  • Preferentment, formació universitària en l’àmbit de les ciències d’educació, la psicologia o socials
  • Experiència en construcció de projectes educatius, disseny d’espais de formació, sistematització i eines de coneixement, i metodologies d’aprenentatge, organitzatives  i d’avaluació
  • Capacitat dinamitzadora i organitzativa d’iniciatives i esdeveniments
  • Experiència de treball en equip
  • Coneixement específics del àmbit educatiu del país
  • Capacitat en l’ús de xarxes socials, webs i de l’entorn digital
  • Alt nivell d’autonomia, compromís, implicació i flexibilitat
  • Fluïdesa verbal i escrita de català, castellà i anglès
  • Il·lusió per participar en un projecte generador de canvi educatiu
  • Es valorarà experiència en l’impuls i desenvolupament de projectes col·laboratius, xarxes d’organitzacions o institucions diverses

Oferim

 • Participar i vincular-se en el desplegament d’una iniciativa engrescadora de canvi educatiu promoguda per institucions líders i referents en els seus àmbits
 • Incorporació immediata
 • Jornada laboral de 40 hores
 • Retribució segons vàlua de la candidatura
 • Contracte d’obra i servei de durada determinada (2018-2020)

Altres

 • Envieu-nos el CV i carta de motivació a: seleccioequip@educacio360.cat
 • Garantim la confidencialitat del procés de selecció.
 • Data límit per a la recepció de sol·licituds: 19 de novembre de 2018.