“És un bon moment per a repensar tota l’oferta d’estiu i d’estraescolars amb la col·laboració de tots els agents educatius de la ciutat”

Les veus del món educatiu davant la crisi del Coronavirus.
#Comunitat360

01 Maig 2020

 

Amb la certesa que la nova situació que vivim referma la concepció que les activitats d’estiu tenen un gran valor educatiu, Ruth Cebador i Clara Moreno, expliquen que, com a ajuntament, estan en disposició d’oferir suport per fer que l’oferta educativa estival tingui un valor educatiu clar, garanteixi la seguretat i vetlli per l’equitat, aportant recursos per a fer-la accessible a tothom. Ambdues coincideixen també en la necessitat de replantejar l’oferta d’extraescolars i suport educatiu del municipi pel proper curs.

Entrevista
Ruth Cebador i Clara Moreno
tècniques d’Educació, referents de l’Educació 360 a l’Ajuntament de Viladecans

L’Ajuntament de Viladecans treballa amb mirada 360 des de fa temps. En el context actual, quina és la funció que, segons el vostre parer, han de dur a terme els ajuntaments i les administracions locals?

Creiem que l’Ajuntament té un paper clau com a garant perquè les famílies del municipi tinguin accés a recursos i propostes que els hi proporcioni millors oportunitats educatives als seus fills i filles. Per altra banda, creiem cabdal la col·laboració dels ajuntaments amb l’administració pública (Departament d’Educació) per tal d’assegurar-nos que cap alumne/a perdi la vinculació escolar degut a la falta de dispositiu, connectivitat o acompanyament a les famílies.

És molt important la dinamització de tota la comunitat per tal que les entitats i la resta d’agents i serveis del territori estiguin alineats amb la voluntat educadora de la seva ciutat

També és molt important la dinamització de tota la comunitat per tal que les entitats i la resta d’agents i serveis del territori estiguin alineats amb la voluntat educadora de la seva ciutat i aportin aprenentages a la ciutadania. Per posar un exemple concret, hem demanat als organitzadors de les activitats educatives del territori que formin part del projecte l’Escola a Casa i que adaptin les activitats que normalment realitzaven conjuntament amb els centres educatius, a activitats que puguin realitzar-se en família. D’aquesta manera, la biblioteca, l’arxiu municipal, llibreries, etc continuen sent presents en les pràctiques educatives de la nostra ciutat.

Per altra banda, el confinament no ens ha aturat i continuem treballant en l’impuls de l’Educació 360 al municipi, amb la creació del grup motor, que ens ajudarà també a redibuixar l’educació del municipi, tant en la situació actual com en el futur.

Moltes veus s’han aixecat, les darreres setmanes, per demanar que s’inverteixi més que mai en aquest estiu per tal de reduir les desigualtats educatives entre infants. Com penseu que ha de ser aquest estiu i el paper de l’ajuntament?

Des del món educatiu, ja tenim coneixement que demostra que la desconnexió en període estival té un impacte negatiu en l’aprenentatge, però també tenim coneixement que els programes educatius a l’estiu funcionen i aporten aprenentatges de qualitat als infants i joves que se’n beneficien. En aquest sentit, aquesta nova situació dóna la raó i referma la concepció d’entendre les activitats d’estiu com a activitats amb un gran valor educatiu.

Com a ajuntament, hem de vetllar per l’equitat aportant recursos perquè aquestes activitats puguin ser accessibles per tothom

Com a ajuntament, estem en disposició de poder oferir el nostre suport per fer que les activitats d’estiu que s’organitzin al nostre municipi tinguin un valor i component educatiu clar, segueixin unes recomanacions clares per garantir la seguretat i la qualitat de les mateixes i, sobretot, vetllar per l’equitat aportant recursos perquè aquestes activitats puguin ser accessibles per tothom. Estem just començant a treballar en aquest tema, intentarem coordinar la proposta com a municipi dins el Grup Motor d’Educació 360 que tot just hem iniciat ara, per tal de garantir que sigui compartida i participada per tots els agents.

La nostra proposta és que puguin participar tots els agents del territori: administracions, AMPA, entitats esportives, entitats juvenils, equipaments culturals…

Caldrà replantejar l’oferta que es fa d’activitats extraescolars i de suport educatiu

I el proper setembre, quins són els ingredients que penseu que són imprescindibles per iniciar el nou curs?

La realitat és que, ara per ara, no sabem com s’iniciarà el nou curs però el que sí que tenim clar és que caldrà treballar molt la part emocional d’infants i joves. Després d’una situació tant inesperada i estranya com la que estem vivint, serà important que des de tots els agents educatius es pugui fer un acompanyament emocional adequat. Ens trobem que l’alumnat no ha pogut fer un tancament normalitzat del curs amb tot allò que implica, com els comiats de tutors i tutores i la resta de companys, les activitats de tancament que es fan, les valoracions finals… i, de cop, es trobaran en un nou curs, amb docents nous, companys/es nous i alguns fins i tot en un edifici nou ja que començaran una etapa amb potser la por de no estar prou preparats. L’acompanyament emocional que es faci d’aquests infants i joves i el vincle que es creï al llarg del nou curs serà clau per a treballar la incertesa, la por, la ràbia, la tristesa i totes aquelles emocions que puguin sorgir derivades de la situació en la que ens trobem.

Farà falta repensar l’oferta extraescolar i de suport educatiu?

Des la mateixa manera que caldrà replantejar el nou curs, caldrà replantejar l’oferta que es fa d’activitats extraescolars i de suport educatiu. Com ja hem comentat, estem posant en marxa el Grup Motor d’Educació 360 que d’alguna manera també ens ajudarà a canviar la mirada de l’oferta extraescolar que teníem fins al moment. Creiem que la clau és lligar l’oferta extraescolar i de suport educatiu a la visió que com a municipi tenim de l’educació i és un bon moment per a repensar tota aquesta oferta amb la col·laboració de tots els agents educatius de la ciutat.

Un aspecte positiu que pot sortir d’aquesta crisi és el fet de posar en valor i fer conscient aquesta vessant educativa que tenen tots els temps i espais que habiten els nostres infants i joves

Penseu que el valor dels aprenentatges, que es produeixen més enllà de l’escola, queden reforçats amb l’actual crisi educativa?

En aquests moments, en que la institució escolar és tancada (almenys de forma presencial) s’ha visualitzat de forma destacada la gran importància que tenen la resta d’espais en l’aprenentatge dels infants i joves, sobretot en l’àmbit familiar.

La situació actual posa en valor la feina que es fa a l’escola però també la feina educativa que es fa des de tots els altres àmbits on infants i joves passen estona al llarg del dia. Creiem que un aspecte positiu que pot sortir d’aquesta crisi és el fet de posar en valor i fer conscient aquesta vessant educativa que tenen tots els temps i espais que habiten els nostres infants i joves, ja que sigui des de l’estona que passen al parc, com les tardes que fan una activitat esportiva o participen en una activitat de lleure i, per descomptat, els moments que comparteixen amb la família.

Des de l’inici del confinament, molts ajuntaments han ofert recursos per famílies. Quins esteu oferint a Viladecans?

Amb la voluntat d’ajudar a aquelles famílies que estan confinades a casa amb els seus infants i joves, des del Departament d’Educació i el Departament de Comunicació, s’ha creat l’espai Escola a Casa al web municipal. En aquest espai, es plantegen cada dia noves activitats amb diferents temàtiques i per edats per tal de què les famílies tinguin recursos per fer amb els seus fills i filles. La intenció és oferir activitats divertides per que tinguin alhora un caire educatiu per a poder fer de cada casa, una escola. Totes les activitats es poden trobar en català i en castellà. A més, el Departament de Relacions Internacionals col·labora fent-ne la traducció a l’anglès. D’aquesta manera, pots fer les mateixes activitats però practicant l’anglès.

Per altra banda, amb els i les més grans, també estem realitzant l’assessorament personal-acadèmico-professional de forma telefònica i/o online a joves i pares i mares des del Servei Local de Transició Escola-Treball.

Entrevistes #comunitat360
Sèrie d’entrevistes realitzades a representants de diferents sectors i àmbits educatius, durant el confinament, per conèixer la seva resposta, activitat, reptes i solucions a l’actual situació en l’educació del nostre país. Les pots consultar totes a educacio360.cat/actualitat.