Barcelona fa un salt cap a l’educació a temps complet: accés universal i generalitzat a les activitats extraescolars

26 Gener 2022

  • L’Ajuntament engega un projecte per crear una oferta pública que asseguri a tots els infants i adolescents un mínim de dues tardes d’extraescolars de diferents tipus: culturals, esportives, artístiques, científiques o d’idiomes
  • Es tracta d’una mesura de govern pensada per ampliar, universalitzar i fer més equitatiu l’accés a l’educació en el lleure, prioritzant les famílies en situació vulnerable
  • La mesura arrenca amb un pressupost previst de 23M€ per a 2022 i 2023
  • Fathia Benhammou, directora de l’Aliança Educació 360: “Barcelona fa una aposta decidida per garantir les oportunitats educatives també fora l’escola, com ja estan fent molts municipis i territoris de Catalunya”

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciat que l’Ajuntament ha decidit impulsar una mesura de govern pionera en el camp dels drets dels infants: l’accés universal i generalitzat a les activitats extraescolars. Es tracta d’una mesura que estructura i sistematitza una oferta pública d’activitats de suport educatiu, culturals, artístiques, esportives, científiques, d’idiomes en temps de lleure, és a dir, que es desenvolupin a les tardes durant el període del curs escolar, però en horari no lectiu.

En la línia de les campanyes d’activitats infantils i juvenils d’estiu que es desenvolupen en temps de vacances escolars, i ampliant l’oferta de les ja consolidades activitats extraescolars esportives, l’Ajuntament inicia un procés per crear tota una oferta d’activitats de qualitat i amb segell públic per a les hores lliures de la tarda després de l’escola.

L’objectiu de la mesura és endreçar i universalitzar les activitats “extraescolars” amb una oferta més diversa i ampliada, accessible a totes les famílies.

L’objectiu de la mesura és endreçar i universalitzar les anomenades activitats “extraescolars” amb una oferta més diversa i ampliada, accessible a totes les famílies. Es tracta, doncs, de fer més equitatiu l’accés a aquestes activitats, ampliant així el dret dels infants a l’educació i la cultura més enllà de l’escola i en el context de la ciutat educadora. La mesura vol reduir les desigualtats entre infants i adolescents, i en definitiva, avançar en els drets culturals de la ciutadania.

La directora de l’Aliança Educació 360, Fathia Benhammou, valora molt positivament la mesura impulsada pel consistori: “Barcelona fa una aposta decidida per garantir les oportunitats educatives també fora l’escola, com ja estan fent molts municipis i territoris de Catalunya.” “Massa habitualment les polítiques educatives només contemplen allò que passa durant el temps lectiu. Mesures com la política de tardes en barris educadors posen la mirada llarga per caminar cap a municipis educatius a temps complet.”

“Massa habitualment les polítiques educatives només contemplen allò que passa durant el temps lectiu.”

Es tracta d’una iniciativa impulsada per la Sisena Tinència d’Alcaldia, Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de l’Ajuntament de Barcelona, i amb una àmplia transversalitat a partir de la implicació directa de l’àrea de Drets Socials, d’Esports, del Pla de Barris, dels districtes, i també del Consorci d’Educació de Barcelona (CEB).

El pressupost previst per desplegar aquesta mesura en els anys 2022 i 2023 és de prop de 23M€. Inclou la posada en marxa de les noves estructures que caldrà crear per iniciar el projecte (com per exemple l’Oficina de tardes), així com els programes d’activitats que es desplegaran. Alguns d’aquests programes ja existeixen i entraran a formar part d’aquest projecte, mentre que altres seran de nova creació. Aquesta partida pressupostària també preveu i inclou les beques tant de l’activitat extraescolar esportiva, que ja són operatives, com les que s’habilitaran per cobrir la demanda per a les altres activitats com per exemple les culturals, artístiques, o científiques, actualment inexistents.

Reduir i eliminar barreres i desigualtats

La iniciativa parteix de la idea que les activitats a les tardes després de l’escola són un factor clau de l’èxit educatiu. Són hores amb un gran potencial, perquè els aprenentatges en temps de lleure impacten de forma positiva en el desenvolupament d’infants i joves. Però no tota la població pot aprofitar de la mateixa manera aquestes hores de la tarda després de les classes.

Les activitats a les tardes després de l’escola són un factor clau de l’èxit educatiu, però no tots els infants hi accedeixen

De fet, les dades mostren desigualtats i algunes barreres d’accés que l’Ajuntament vol reduir i fins i tot eliminar. Per exemple, es constata que en els tres districtes de la ciutat amb la renda més baixa (Nou Barris, Sant Andreu i Horta-Guinardó), l’oferta d’activitats extraescolars als instituts públics, la pràctica esportiva extraescolar i la participació en caus i esplais està per sota de la mitjana de la ciutat.

Per altra banda, les dades mostren que l’accés i la tria d’activitats extraescolars està condicionada principalment pel perfil sociocultural de les famílies, de manera que nivells d’estudis baixos, ingressos econòmics baixos o la procedència migratòria són factors associats a menys pràctica d’activitats extraescolars. Per altra banda, entre aquelles famílies que si que porten la mainada a activitats extraescolars tot i tenir aquests perfils, la majoria ho fan a activitats de tipus esportiu. És poc habitual en aquests casos escollir activitats artístiques, a les quals hi opten generalment famílies amb estudis superiors.

Actualment menys de la meitat dels infants i adolescents de la ciutat fa alguna activitat extraescolar no esportiva (el 48%). Per altra banda, 7 de cada 10 infants i adolescents fan esport extraescolar a la ciutat. Entre les noies, el 72% fan esport, mentre que entre els nois, són el 81% els que fan esport, segons l’Enquesta d’hàbits esportius de la població en edat escolar de Barcelona 2018.