Afterschool Alliance, una xarxa per oferir activitats extraescolars a tots els infants

14 Gener 2022

No tots els infants i joves tenen accés a activitats extraescolars en sortir de l’escola. Molts, sobretot els més vulnerables, es veuen obligats a quedar-se a casa o a passar les tardes al carrer sense saber com aprofitar el temps lliure. Això genera bretxes educatives dins l’aula que es poden traduir en un major abandonament escolar.

Per aquest motiu, des de l’any 2000 existeix a Estats Units una xarxa d’entitats anomenada Afterschool Alliance que vetlla perquè tots els infants i joves tinguin accés a oportunitats educatives en sortir de l’escola.

L’aliança està formada per escoles, instituts, empreses, biblioteques i entitats de tot el país que s’encarreguen d’oferir propostes educatives a les tardes perquè cap infant es quedi sense fer res un cop s’acabi l’horari escolar.

A cada territori, però, hi ha una xarxa personalitzada que aplega entitats de l’entorn i que s’adapta als interessos dels infants i joves de la zona. Això fa que a Estats Units, sota el paraigua de l’Afterschool Alliance, actualment hi hagi més de 50 xarxes diferents que ofereixen activitats extraescolars tant durant el curs com en períodes de vacances.

El ventall de propostes és divers i pot anar des del reforç escolar i les activitats físiques fins a tallers pràctics i de benestar emocional. Cada xarxa personalitza les seves propostes en funció del radi d’acció. Per exemple, a banda del reforç escolar, en entorns més desafavorits les xarxes se centren sobretot a proporcionar un espai de joc segur als infants i joves, així com a donar-los berenar i a inculcar-los hàbits saludables.

És el cas de la xarxa YMCA de Columbia, a Carolina del Sud, que des que acaba l’escola fins a les sis de la tarda, ofereix a més de 600 infants i joves de la zona una estona de joc amb el suport de diferents monitors. També els dona berenar, els ajuda a fer els deures, els prepara tallers de benestar emocional i els fa treballar matèries de ciències i tecnologia amb activitats pràctiques.

Menys abandonament escolar

L’Afterschool Alliance ja fa dues dècades que funciona i amb el temps s’ha demostrat que és un programa d’èxit. Des de la seva creació, les taxes d’abandonament escolar a Estats Units, sobretot entre l’alumnat vulnerable, s’han reduït considerablement. La iniciativa també ha fet augmentar el rendiment acadèmic, les graduacions a secundària i ha contribuït a disminuir el consum d’alcohol i drogues entre infants i joves.

El programa genera més cohesió social, ja que connecta escoles, instituts i famílies amb equipaments i empreses de l’entorn.

De retruc també ha millorat la qualitat de vida de moltes famílies, sobretot les de zones desafavorides, que han adoptat actituds més positives i hàbits més saludables després de veure que els seus fills tenien un millor rendiment acadèmic i seguien unes rutines més sanes.

El programa també ha generat més cohesió social, ja que ha connectat escoles, instituts i famílies amb equipaments i empreses de l’entorn. A més, ha fomentat un treball transversal entre diferents agents que també ha contribuït a eixamplar el currículum educatiu dins l’aula amb tallers i activitats més pràctiques.

Fins i tot, la iniciativa ha millorat el sistema educatiu en el conjunt del país. I és que l’aliança a àmbit global també fa de pont entre les xarxes de cada territori i actua com a plataforma per compartir experiències, estudis i treballs que hagin funcionat en una zona concreta i que també puguin ser d’utilitat per a altres entorns.

La personalització, el factor clau

Sens dubte, el fet que cada territori compti amb una xarxa personalitzada és un dels factors d’èxit del programa ja que permet respondre millor a les necessitats de cada entorn. També ho és la coordinació, que es fa de manera unitària des de l’Afterschool Alliance. Així s’assegura que, tot i el grau d’autonomia de cada xarxa, l’objectiu del programa sempre és compartit.

Amb tot, la iniciativa s’ha convertit en una aliança modèlica entre entitats i professionals de l’educació que treballa tant des d’un àmbit local com nacional per reduir les bretxes educatives a Estats Units, un país amb altes quotes de segregació i desequilibris educatius.